top of page

Nuspalvink Vilnių

Šį kartą noriu pasidalinti šių metų pradžios atradimu, kuris praturtino mūsų pamokas lituanistinėje mokykloje. Šio pamokos temomis „Mūsų gyvenamoji aplinka" ir „Erdvė ir namai" sutampa su Vilniaus gimtadieniu (kai 1323 m. Sausio 25-ąją pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose (Lietuvos valdovo Gedimino laiške) buvo paminėtas Vilnius. Po ilgų paieškų, džiaugiuosi atradusi Neakivaizdinio Vilniaus sukurtą Vilniaus spalvinimo žemėlapį, kurį galite atsisiųsti ir jūs, atsispausdinti namie, o galbūt taip pat praturtinti jūsų pamokas lituanistinėje mokykloje.

Ši pamoka skirta mokytojams, dirbantiems su (iki)mokyklinio amžiaus vaikais šeštadieninėse / sekmadieninėse lituanistinėse mokyklėlėse, kuriose lietuvių kalbos ugdymui yra skiriamos vos kelios valandos. Programa rengta 6 - 9 metų vaikams ir planuota orientuojantis į komunikavimo, socialinę, pasaulio pažinimo, meninę ir muzikinę kompetencijas.

Ruošdama šią veiklą, atsižvelgiau į ugdymo ir švietimo tikslus pagal Lituanistinio Švietimo Integruotą Programą (PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-715). 

Priemonės:

  • Indrės Vaiciukaitės Vilniaus žemėlapis. Žemėlapį galite parsisiųsti čia.

  • Lietuvos nacionalinio muziejaus vaizdo įrašas „Geležinio vilko pėdomis" YouTube.

  • Lietuvos nacionalinio muziejaus paruoštuos užduotys pagal vaizdo įrašą „Geležinio vilko pėdomis" YouTube

  • spalvotos kreidelės / pieštukai

  • projektorius vaizdo įrašui parodyti

Atrodo neįpareigojanti užduotis tik laiko švaistymas, bet  manau, kad atsipalaiduoti ir pamedituoti su spalvomis gali būti smagu ir būtina ir ne tik vaikams. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip aš pritaikiau šį Vilniaus žemėlapį savo klasėje, skaitykite toliau.


Kad paskatinti vaikų bendradarbiavimą, komunikavimą tarpusavyje, suskirsčiau klasę į tris grupes (po 5-6 vaikus grupėje). Žemėlapį atspausdinau 66% jo dydžio, kad tilptų ant keturių A4 dydžio lapų. Jei turite galimybę atspausdinkite ant A2 dydžio lapas, kad nereiktų klijuoti. Spausdinant 100%, reiktų devynių A4 lapų. Galima spausdinti ir kiekvienam individualiai. Jį galite parsisiųsti čia. Žemėlapio autorė Indrė Vaiciukaitė.


Prieš pradedant, paklauskite savanorių papasakoti, ką jie mato prieš juos esančiame piešinyje. Taip pat galite paklausti:

  • Kas tai per piešinys? Galimi atsakymai: žemėlapis/ miesto planas/ Vilniaus žemėlapis.

  • Kokio miesto planas / žemėlapis tai galėtų būti? Galimas atsakymas: Vilnius

  • Iš ko sprendžiate, kad tai Vilnius? Galimas atsakymas: Matau nupieštą Gedimino pilį, užrašą „Vilnius vaikams"

  • ir t.t.


Vilniaus miesto planas vaikams nuspalvinti
Šaltinis: Behance.net Žemėlapio autorė Indrė Vaiciukaitė

Nurodykite, kad viso yra dešimt užduočių.


  1. Nuspalvink Lietuvos vėliavą, plevėsuojančią ant Gedimino pilies.

 

Jeigu mokiniai jau moka skaityti, paprašykite, grupės atstovo, perskaityti užduotį. Kitos grupės narys(-ė)​ įvardija Lietuvos vėliavos spalvas: geltona, žalia ir raudona. Trečios grupės narys(-ė) pasako ką kiekviena spalva simbolizuoja. Geltona spalva reiškia saulę, šviesą, žalia - tai laukų, miškų, gyvasties spalva, raudona - žymi mūsų tautos kruviną istoriją - žygius, karus, pasipriešinimą. Duokite laiko  grupės rasti Gedimino pilį ir nuspalvinti trispalvę. Kad palengvinti ieškojimo procesą,  galite nurodyti, kad ieškotų skaičiaus 1 žemėlapyje (pagal klausimo numerį). Jeigu jus taip pat minite Vilniaus gimtadienį ir turite galimybę, parodykite Lietuvos nacionalinio muziejaus pasidalintą YouTube trumpą virtualią pamokėlę „Geležinio vilko pėdomis". Pažiūrėjus, galima atlikti ir pagal vaizdo įrašą paruoštas užduotis. Jas atsisiųsti galite čia.

2. Katinas Micius pasiklydo Vingio parke. Padėk jam rasti tiesiausią kelią pas šeimininkę. Tik saugokis piktų šunų!

Žemėlapio kairėje rasite katiną Micių pažymėtą numeriu 2, o šiek tiek dešiniau ir jo šeimininkę šaukiančią katiną: „Kac Kac Kac". Paprašykite vaikų, įsivaizduoti, kad jie yra katinas Micius ir garsiai nurodyti pasirnktą kelią pas šeimininkę. Pavyzdžiui: "Aš pasiseku į kairę ir einu taku tiesiai. Kad išvengti pikto šuns, pasisuku į dešinę. Tuomet pirmame posūkyje - į kairę ir vėl - į kairę. Kad išvengti to paties pikto šuns, pasisuku į dešinę ir praėjęs(-usi) gulinčią moterį, pasisuku vėl į dešinę. Einu tiesiai, kol prieinu mano šeimininkę". 


Užduotis 3 - 10 atlikome kaip nurodyta. 

Likus šiek tiek laikui, pakviečiau mokinius nuspalvinti likusiais žemėlapio detales. 

bottom of page